Algemene voorwaarden

Bistro Louis BV
Boudewijnstraat 12, 2280 Grobbendonk
BE0842.926.040

1. Privacybeleid
U kunt de website van Bistro Louis bv. vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Indien u via ons reservatiesysteem uw persoonlijke gegevens aan ons doorspeelt, worden deze enkel gebruikt om u terug te kunnen contacteren. U kan ook extra toestemming verlenen tijdens het maken van een reservatie om extra acties en nieuwsbrieven te ontvangen.

2. Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
Uw persoonsgegevens die u aan Bistro Louis bv. hebt doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek.

3. Doel van de verwerking
De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor huidige of toekomstige bestellingen of reservaties en u zo een optimale dienstverlening te garanderen.

4. Toelating voor de verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Bistro Louis bv. de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Bistro Louis bv. aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Bistro Louis bv.: info@bistro-louis.be.

6. Gebruik van cookies 
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Wij gebruiken deze cookies om uw gebruikerservaring op onze website zo goed mogelijk te maken.

7. Hyperlinks en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Bistro Louis bv. geen controle. Bistro Louis bv. is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

8. Beeldmateriaal
De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Bistro Louis bv.. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Bistro Louis bv..

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan de webmaster via info@bistro-louis.be.

9. Reserveren bij Bistro Louis bv

Wanneer een klant een reservatie maakt is men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van het restaurant.

Klanten kunnen telefonisch reserveren op het nummer 014/39.83.79 (mondelinge overeenkomst) of online via de reservatietool op www.bistro-louis.be (schriftelijke overeenkomst)

10. Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van een reservatie

Door een reservatie te maken gaat u een verbintenis aan met het restaurant.

Deze verbintenis kan door beide partijen worden ontbonden via het reservatie systeem op de website van www.bistro-louis.be. Wanneer een klant een reservatie wil annuleren is deze genoodzaakt om de procedure te volgen van het reservatiesysteem en dit via zijn bevestigingsmail van zijn reservatie.

De klant zijn reservatie is pas geannuleerd wanneer deze hiervan een bevestiging heeft ontvangen op het door hun opgegeven e-mail adres.

Wijzigingen aan de reservatie kan door beide partijen worden uitgevoerd, de klant kan hierop beroep doen van het reservatiesysteem via zijn bevestigingsmail van zijn reservatie.

Wanneer een klant een reservatie heeft gemaakt en op het gereserveerde tijdstip niet komt opdagen of met het niet correcte aantal gereserveerde personen is dit een no-show. De klant kan te laatste 2 uur op voorhand zijn reservatie annuleren/wijzigen.

Bistro Louis bv. heeft het recht bij een no-show van elke afwezige persoon een schadevergoeding aan te rekenen, de schadevergoeding bedraagt €35 per persoon.

11. Betalingen

Alle rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar, tenzij er een andere vervaldatum werd opgenomen. Bij niet-betaling op de vervaldag of indien er contant betaald moet worden, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% en dit met een minimum van €100 per rekening/factuur. In beide gevallen is er geen ingebrekestelling vereist (art.1139 & art.1147 B.W.) In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel zich bevindt.

12. Meer vragen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@bistro-louis.be.